آلمان به گونه موقت روند رسیدگی به درخواست پناهجویان افغان را در ایران و پاکستان متوقف کرد

وزارت‌امور‌خارجه‌آلمان می‌گوید روند رسیدگی درخواست های پناهندگی افغان ها را از ایران و پاکستان به گونه موقت متوقف کرده است.

این وزارت روز چهارشنبه،۲۹ مارچ اعلام کرده است به دلیل “نشانه‌های از سوء استفاده احتمالی” در پاکستان و ایران توقف یافته است.

به گفته‌وزارت‌خارجه آلمان بررسی ها برای از سرگیری روند وجود دارد.

گفتنی است پس از سقوط کابل تعداد زیادی از شهروندان به ایران و پاکستان رفتند و منتظررفتن به کشور سومی هستند