آلمان پنج میلیون یورو به افغانستان کمک کرد

 اوچا یا دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد از کمک پنج میلیون یورویی آلمان به صندوق بشردوستانه افغانستان خبر داد.

این نهاد امروز دوشنبه،۲۹ عقرب در صفحه ایکس اش نوشته است کمک های جدید آلمان در راستای فعالیت نجات بخش در سال ۲۰۲۳ صورت گرفته است.

اوچا در این بیانیه اش گفته است از زمان تاسیس این نهاد المان ۲۱۰ میلیون یورو به این صندوق کمک کرده است.

این درحالیست که جهان از شفافیت توزیع کمک های بشردوستانه در افغانستان نگران است.