انفجار صبح امروز در بلخ ۱۳ کشته و زخمی برجا گذاشت

مسوولان‌محلی‌در‌ولایت بلخ می گوید انفجار امروز در شهر مزارشریف ۱۳ کشته و زخمی برجاگذاشته است.

این انفجار که صبح امروز سه شنبه۱۵ قوس در ناحیه سوم شهرمزار رخ داده است ۷ کشته‌ و ۶ زخمی برجا گذاشته است.

آصف وزیری،سخنگوی فرماندهی‌ولایت بلخ  با تایید این خبر‌می‌گوید حمله کننده‌ نوع موتر ۵۰۵ کارمندان بندر حیرتان را هدف  قرار داده است.

هنوز مسوولیت این انفجار را کسی به عهده نگرفته است.