برنامه جهانی غذا: گراف‌ سوء‌ تغذیه شدید در‌۲۸ ولایت افغانستان بالاست

برنامه جهانی غذا می‌گوید گراف سوء تغذیه شدید در ۲۸ ولایت افغانستان بالا است

برنامه جهانی غذا (wfp) گفته است  از میان ۳۴ ولایت افغانستان نرخ سوء تغذیه شدید در ۲۸ ولایت بالا است.

این نهاد امروز (یک‌شنبه، ۲۲ حوت) در تویتی نوشته است که بیش از ۳.۵ میلیون کودک در افغانستان به حمایت‌ درمانی تغذیه نیاز دارند.

برنامه جهانی غذا افزوده است که بسیاری از کودکان با کمک اهداکنندگان به درمان تغذیه نجات‌دهنده دسترسی دارند.

در حالی این نهاد مدد رسان‌آمار‌مذکور‌ را‌ بیان می‌کند که در بسیاری از ولایت های‌ کشور فقر شدید حاکم است و شماری‌هم‌ دست‌به‌ فروش کودکان شان‌از‌ترس‌گرسنگی‌زدند.