بریتانیا به اوکراین سلاح ضد تانک می دهد

دولت بریتانیا اعلام کرد که برای دفاع از حمله روسیه بالای اوکراین به این کشور سلاح ضد تانگ می دهد .

بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، به پارلمان این کشور گفته که ما می خواهیم به اوکراین تسلیحات نظامی ضد زره برای دفاع از حملات احتمالی بدهم .

وی بیدون مشخص کردن شماری این تسلیحات افزود که این سلاح ها هیچ خطر به روسیه ندارد و اوکراین برای دفاع از خود به این سلاح ها نیاز دارد ‌.

کشور های غربی و آمریکا نگرانند که روسیه بالای اوکراین حمل نکنند ؛ آمریکا هم به صورت علنی گفته که روسیه به دنبال بهانه برای حمله به اوکراین است .

روسیه هر گونه برنامه حمله به اوکراین را رد می کند؛ اما اگر غرب به خواسته های روسیه موافقت کند هیچ زمانی حمله صورت نخواهد گرفت ، یکی از خواسته های روسیه نپیوستن اوکراین به ناتو است .

این در حال است که روسیه ۱۰۰هزار نیرو را در مرز اوکراین مستقر کرده است .