بیست و هشتمین محموله ۳۲ میلیون دالری کمک های نقدی بشردوستانه به کابل رسید

بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که در ادامه‌ کمک‌های نقدی بشردوستانه به افغانستان، بیست‌وهشتمین محموله‌ی پول نقد شامل ۳۲ میلیون دالر امروز (دو‌شنبه، ۱۹ ثور) به کابل رسیده است.

طبق خبرنامه‌ بانک مرکزی، این مقدار پول به یکی از بانک‌های تجارتی سپرده شده است.

دیروز نیز یک بسته‌ی ۳۲ میلیون دالری به کابل رسیده بود که با بسته کمکی امروز در مجموع میزان کمک نقدی به افغانستان به ۸۲۵ میلیون دالر رسید.