حادثات ترافیکی در روز های عید در ولایت قندوز ۹۱ کشته و زخمی برجا گذاشته است

منابع محلی در ولایت قندوز می گوید در چهار روز عید در اثر حادثات ترافیکی در این ولایت،۱۱ تن جان باخته و بیشتر از ۸۰ تن دیگر زخمی شده است.

خبرگزاری دولتی باختر گزارش داده است این حادثه های ترافیکی در ولسوالی های خان آباد و امام صاحب قندوز به وقوع پیوسته است.

به نقل از خبرگزاری باختر،مرگبارترین حادثه روز چهارشنبه،در ولسوالی امام صاحب این ولایت رخ داده است که در اثر واژگون شدن یک موتر ۱۱ تن جان باخته است.

ناهمواری جاده ها همواره دلیل اصلی حادثات ترافیکی در کشور بخصوص در ولایت ها است.