خرید و فروش کلدار پاکستانی در ولایت قندهار ممنوع شد

منابع محلی در ولایت قندهار می گوید مقام های محلی در این ولایت به صرافان گفته است که از هرنوع خرید و فروش کلدار اجتناب کنند.

منابع گفته است این موضوع امروز چهارشنبه،۲۴ عقرب به صرافان ابلاغ گردیده است و هدف آن را جلوگیری استفاده از ارز پاکستانی عنوان کرده است.

این درحالیست که در ولایت های شرقی و جنوبی بیشتر خرید و فروش توسط کلدار پاکستانی  صورت می گیرد.