دیده بان حقوق بشر: طالبان تا هنوز در باره ی سرنوشت عالیه عزیزی تحقیق معتبر انجام نداده است

دیده بان حقوق بشر می گوید طالبان تاکنون در باره سرنوشت عالیه عزیزی تحقیق معتبر انجام نداده است

دیده بان حقوق بشر می گوید پس از شش ناپدید شدن عالیه عزیزی،مدریر بخش زنانه زندان هرات،امارت اسلامی هنوز در باره سرنوشت وی تحقیق معتبری نکرده است.

این نهاد بین المللی امروز چهارشنبه ۳۱ حمل گفته است پس از ناپدید شدن مدیر زندان هرات هنوز از سرنوشتی وی خبری نیست و طالبان باید در مورد ناپدید شدن وی باید تحقیق کنند و یا محل اخفای وی را اعلام کنند.

عالیه عزیزی پس از سقوط حکومت پیشین ناپدید گردید هنوز مشخص نیست که وی به چی سرنوشتی دچار شده است