روند توزیع پاسپورت در ننگرهار متوقف شد

روند توزیع پاسپورت در ولایت ننگرهار متوقف شد

عبدالبصیر زابلی،سخنگوی فرماندهی این ولایت به رسانه ها گفته‌است روند توزیع پاسپورت در‌این ولایت از فردا یازدهم دلو‌الی بیست و دوم این ماه متوقف خواهد شد.

وی‌ دلیل توقف توزیع پاسپورت را روشن نکرده است اما از شهروندان کشور خواسته است تا اطلاع بعدی برای اخذ پاسپورت به این اداره مراجعه نکنند.

شهروندان کشور برای‌ گرفتن اخذ پاسپورت در کشور با چالش ها و مشکلات زیادی مواجه اند و برای اخذ پاسپورت روزها منتظر میمانند و مشخص نیست که پاسپورت اخذ بتوانند یا خیر