سازمان جهانی بهداشت: در هر ده دقیقه یک کودک در غزه جان می دهد

 سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است در هر ده دفیقه یک کودک در غزه جان می دهد.

این نهاد بین المللی امروز در شبکه های اجتناعی ایکس نوشته است کودکان قربانیان اصلی جنگ درغزه است به طوری که هر ده دقیقه یک کودک جان اش را از دست می دهد.

سازمان جهانی بهداشت در صفحه ای ایکس اش نوشته است کمبود غذا،جدی ترین تهدید برای کودکانی است که ازبمباردمان اسرائیل جان سالم به در برده است.

این درحالیست که با حملات هوایی اسرائیل در غزه هزاران تن کشته و زخمی گردیده است.