سفر نخست وزیر کانادا و بانوی اول امریکا به اوکراین

جاستین ترودو ، نخست وزیر کانادا وبانوی اول آمریکا به دیدار بانوی اول اوکراین رفته است

جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، روز یکشنبه از شهر ایرپین اوکراین که دراین اواخر از نیرو های روسیه پس گرفته شده است دیدن کرده است .الکساندر مارکوشین ، شهردار شهر ایرپین، می گوید که افتخار دیدار نخست وزیر کانادا را داشته است و ترودو آمده است تا به چشم های خود جنایت های وحشت ناک روسیه را در خاک اوکراین بیبیند

همزمان، جیل بایدن ، بانوی اول آمریکا در یک سفر از قبل اعلام نشده به اوکراین سفر کرده است .

خانم جیل در این دیدار از یک مکتب که بعنوان پناهگاه غیر نظامیان اوکراینی استفاده می شود دیدار کرد .

خانم جیل با اولنا زلنسکا ، بانوی اول اوکراین نیز دیدار کرد .

بانوی اول آمریکا در این سفر گفت که مردم کشورش در کنار مردم اوکراین ایستاده اند و خواستار پایان این جنگ وحشیانه است .

این در حالی است که خانم جیل قبل از سفر به اوکراین در اسلواکی به کمپ پناهندگان اوکراین رفته بود و برای خانواده های اوکراینی نیز سخن گفته بود