سفیر چین در کابل: امریکا انتقام شکست اش را با تحریم ها از مردم افغانستان می گیرد

وانگ یو سفیر چین در کابل در دیدار با سراج‌الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله‌ی امارت اسلامی گفته است که امریکا با تحریم اقتصادی، می‌خواهد انتقام شکست خود را از مردم افغانستان بگیرد.

سفیر چین در کابل گفته است که تشکیل حکومت همه‌شمول، حقوق‌بشر، حقوق زنان و آزادی بیان، نزد امریکا یک بهانه است.به گفته‌ی سفیر چین، امریکا باید به مردم افغانستان کمک کند و دارای‌های منجمد شده این کشور را آزاد کند.

وانگ یو هم‌چنان گفته است که امریکا مسوول تمام مشکل‌های ۲۰ سال گذشته افغانستان است و واشنگتن باید مسوولیت بحران بشری در افغانستان را بپذیرد.

اما شماری دیگر از کارشناسان سیاسی به این عقیده است که نقش کشور های همسایه در مشکلات کنونی افغانستان نیز بیشتر از امریکاست که از خاک افغانستان جهت منافع کشور شان استفاده کرده است.