شماری عالمان دینی پاکستان از اخراج پناهجویان افغان از آن‌کشور‌استقبال کردند.

درحالیکه نهاد های حقوق بشری و سازمان ملل از روند اخراج پناهجویان افغان از پاکستان ابراز نگرانی کردند اما برخی عالمان دینی این کشور از تصمیم حکومت شان استقبال کردند.

این عالمان دینی روز شنبه،۲۷عقرب در یک نشست از تصمیم حکومت شان مبنی بر اخراج غیر قانونی افغان ها از آن کشور اسنقبال کردند و مدعی شدند از خاک  افغانستان آعلیه پاکستان استفاده می شود.

آنان از حکومت سرپرست افغانستان خواسته‌اند تا در این باره باید اقدام کند.

این درحالیست که پاکستان از اول نوامبر امسال تمام پناهجویان افغان را از پاکستان اخراج کردند و گفته است تا اول سال میلادی همه افغان های که غیر قانونی در این کشور حضور دارند را اخراج می کنند