شورای امنیت سازمان ملل متحد برای سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ معافیت سفر ۱۰ روزه داد

شورای امینت سازمان اعلام کرده است ممنوعیت سفر ملا خیر الله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ را برای ۱۰ روز برداشته است.

این شورای روز یک شنبه،۱۳ قوس در حالی این موضوع را اعلام کرده است که سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ قرار است در پنجاهمین سالگرد کنوانسیونی در مورد حفاظت از میراث فرهنگی جهان شرکت خواهد کرد.

گفتنی است این معافیت تا ۱۹ قوس سال روان قابل اجرا است.