عبدالباری عمری: با ویزای«شیگین» و به دعوت رسمی هالند رفته بودم

عبدالباری عمری،رییس اداره ملی غذا حکومت سرپرست می گوید وی با ویزای «شینگین» و به «دعوت» رسمی به هالند سفر کرده بود.

او پس از برگشت به افغانستان گفته است وی به دعوت رسمی به اروپا سفر کرده بود.

وزارت خارجه آلمان با محکوم کردن سفر او به این کشور، در اعلامیه‌ای گفته بود که هیچ یکی از دفاترش به این مقام طالبان ویزا نداده و آن‌ها با شرکای خود درحال بررسی این موضوع است.

گفتنی است سفر وی به اروپا و سخنرانی اش در شهر کلن با واکنش های روبرو شد.