فروریختن سقف یک خانه  در ولسوالی نجراب کاپیسا ۴۵ زخمی گرفت

منابع محلی در ولایت کاپیسا می گوید در اثر فروریختن سقف یک خانه در ولسوالی نجراب کاپیسا ۴۵ تن زخم برداشت است.

عبدالفتاح فایز،سخنگوی فرماندهی امنیه کاپیسا گفته است این حادثه امروز دوشنبه،۱۱ ثور در روستا”ویشار” ولسوالی نجراب زمانی رخ داده است که مراسم عروسی در این روستا درحال برگزاری بوده است.

سخنگوی فرماندهی این ولایت گفته است اکثریت زخمی های این رویداد زنان و کودکان است.