فریده کوچی: طالبان ۱۲ میل سلاح،موتر و پول هایم را با خود بردند کجای این مسلمانی است؟

فریده کوچی نماینده کوچی ها در مجلس سنای پیشین با نشر یک کلیپ تصویری می گوید که طالبان برای بازرسی به خانه ام آمده بودند ۱۲ میل سلاح را باخود بردند و بار دیگر آمدند ۶ میل سلاح ام را نیز با خود بردند.

این نماینده کوچی ها می گوید موتر شخصی ام را و مقدار ۶.۳ میلیون پول نقد را نیز طالبان با خود بردند و من و پسرم را نیز لت و کوب کرده است .

او گفت”هر قدر عذر و زاری کردم، گریه کردم و به خدا و قرآن قسم‌شان دادم، قبول نکردند.”

فریده کوچی تصریح کرد من به خاطر این وطن در مرز ها با پاکستان جنگیده ام و با طالبان هیچ دشمنی ندارم و طالبان خود را مسلمان می داند کجای این کار مسلمانی است.

فریده کوچی چندی پیش با نشر کلیب تصویری از خانه اش نشر کرده بود که در آنجا ادعا می کرد فقط نان خشک برای خوردن دارد و بس.