مدودف: طالبان به سرعت وضعیت مواد مخدر را در افغانستان تغیر دادند کاری که امریکا دربیست سال نتوانست

دیمتیری مدودف،معاون ریس شورای امنیت روسیه می گوید طالبان به سرعت وضعیت مواد مخدر را در افغانستان تغییر دادند.

مدودف گفته است تولید و کشت مواد مخدر در یک سال گذشته حدود ۹۵ درصد کاهش یافته است و این کار را طالبان در یک سال گذشته انجام دادند کاری که امریکا در بیست سال نتوانست انجام دهد.

این درحالیست که پیش از این سازمان ملل متحد نیز اعلام کرده بود که کشت مواد مخدر در افغانستان در سال ۲۰۲۲ ۹۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

هم اکنون در کشور هر گونه کشت و قاچاق مواد مخدر ممنوع است و انتظار می رود در سال جدید کشت مواد مخدر کاهش قابل ملاحظه ای داشته باشد.