ملا یعقوب: اکنون نیروهای ارتش به ۱۱۰‌هزار رسیده است

ملا یعقوب،سرپرست وزارت دفاع‌طالبان‌گفته است اکنون نیروهای ارتش به ۱۱۰‌هزار رسیده است .
ملا یعقوب گفته است اولویت برای کسانی است که در بیست سال گذشته با ما همراه بوده و جنگیده است و پس از تکمیل شدن آنان روند جلب و جذب افراد دیگر در ارتش شروع خواهد شد.
این در حالی است که هزاران تن از نیروهای اردوی نظام پیشین که در افغانستان باقی مانده اند، با سرنوشتی نامعلوم و بعضاً تهدیدهای امنیتی مواجه اند.