ممنوعیت کار زنان در نهاد های داخلی و خارجی لغو نمی شود

ملا محمد عباس آخند،وزیر  مبارزه با حوادث گفته است ممنوعیت کار‌زنان در نهاد های داخلی و خارجی توسط حکومت سرپرست لغو نمی شود.

ملا عباس آخند،در مصاحبه با بی بی سی گفته است «این فرمان لغو نخواهد شد و جامعه جهانی باید فرهنگ اسلامی مردم افغانستان را بپذیرد.

گفتنی است طالبان در دستوری همه فعالیت زنان را در نهاد های داخلی و خارجی را ممنوع اعلام کرد که با واکنش های گسترده ای جهانی روبرو گردید.