واکنش کرملین به «تصمیم دیوان بین‌المللی کیفری برای دستگیری پوتین»

پس از آنکه دادگاه بین المللی کیفری حکم بازداشت ولادیمیر پوتین ریس جمهور روسیه را صادر کرد سخنگوی کرمیلین می گوید صلاحیت این دادگاه را به رسیمت نمی شناسد و هر تصمیم آن از نظر قانونی باطل است.

دیمیتری پسکوف،سخنگوی کاخ کرملین گفته است”ما خود فرمول این سؤال را ظالمانه و غیرقابل قبول می دانیم. روسیه، مانند تعدادی از کشورها، صلاحیت این دادگاه را به رسمیت نمی شناسد و بر این اساس، هر گونه تصمیمی از این دست از نظر قانون برای روسیه بی اعتبار است.”

این درحالیست که حکم بازداشت پوتین توسط دادگاه بین المللی به جرم جنایت و قتل کودکان صادر شده است.