وزیر خارجه پاکستان: نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی برای آوردن ثبات در افغانستان است

وزیر خارجه پاکستان می گوید نشست وزیران خارجه  سازمان همکاری اسلامی به هدف پر کردن خلا بین طالبان و جامعه جهانی در آن کشور برگزار می شود.

شاه محمود قریشی روز پنجشنبه،۲۵ قوس در کنفرانس خبری گفته است هدف از این نشست پیداکردن راهکار برای جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان است و پاکستان می خواهد پل ارتباطی بین جهان وطالبان شود.

وزیرخارجه پاکستان افزوده قرار است تا این نشست با اشتراک کشورهای امریکا و چین و روسیه برگزار شود که از سوی حکومت طالبان امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه اشتراک خواهد کرد.

او تاکید کرده است در صورت که این نشست طبق برنامه پیش برود به سود تمام جهان و منطقه تمام خواهد شد و در صورت که طبق برنامه ریزی شده پیش نرود تمام دستاورد ها از بین خواهد رفت.

قریشی گفته است هدف از نشست سازمان های همکاری های اسلامی موضوع به رسمیت شناختن طالبان نیست بلکه آوردن ثبات در افغنستان است.

وزیرخارجه طالبان ابراز امید واری کرده است تا طالبان دراین نشست بر نگرانی جهان در رابطه به موضوع حقوق بشر پایان دهند.

تا دور روز دیگر پاکستان میزبان نشست وزیران خارجه عضو سازمان همکاری اسلامی در رابطه به وضعیت افغانستان است.