پاکستان اجازه نداد تا جسد کودک هشت ساله افغان به کشور آورده شود

منابع از تورخم می‌گویند که جسد یک کودک هشت ساله افغان که در پاکستان فوت نموده است اجازه عبور از مرز داده نشده است.

منابع از مرز تورخم روز دوشنبه(۲۰سنبله)می‌گویند که جسد محمد یاسین، کودک ۸ ساله افغان که ۵ روز پیش از بیماری سرطان در پشاورجان باخت تا هنوز اجازه عبور از مرز و ورود به افغانستان را نیافته است

این درحالیست که حدود شش روز می شود مرز تورخم به دلیل درگیری به روی هرنوع رفت و آمد ترافیک مسدود است.