پس از روی کار آمدن طالبان ۸۲ درصد خبرنگاران زن شغل شان را از دست دادند

انجمن خبرنگاران آزاد أفغانستان می گوید پس از بازگشت‌طالبان‌۸۲درصد خبرنگاران زن شغل شان را‌ از دست دادند.

فرهاد بهروز، معاون این نهاد گفت: زنان خبرنگار و فعالان رسانه‌ای زن، شدیدترین آسیب‌های شغلی را در پی تحولات سیاسی اخیر متحمل شده‌اند

به گفته ای‌این‌ نهاد یک هزار خبرنگار زن هم پس از روی کار‌آمدن طالبان بیکار شدند.

گفتنی است پس از سقوط حکومت پیشین اکثر رسانه ها تعطیل گردیدند و تعداد زیادی از خبرنگاران یا شغل شان را از دست دادند و بیکار‌شدند و یا به‌خارج‌از‌ کشور رفتند.