پولیس پاکستان دستکم ۱۴۰ شهروند افغانستان را بازداشت کرد

اکسپرس تریبون رسانه‌ ای پاکستانی از بازداشت دست‌کم ۴۱ تن از مهاجران اهل افغانستان در آن کشور گزارش داده‌اند.

این رسانه  روز سه‌شنبه، ۲۱ سنبله، گزارش داده است که این افراد از شهر مرزی بلوچستان به‌گونه غیرقانونی وارد شهر کراچی آن کشور شده بودند.

در میان افراد بازداشت‌شده زنان و کودکان نیز شامل هستند.

پیش از این وزیر داخله پاکستان به‌تازه‌گی اعلام کرد که حکومت این کشور تصمیم گرفته تا «اقدامات محکمی علیه مهاجران غیرقانونی» در آن کشور انجام می دهد.

گفتنی است حکومت پاکستان بارها مدعی شده است مهاجرین افغانستان در نا امنی این کشور دست دارند.