کاستاریکا‌اجازه‌ نداد شگفتی جاپان در قطر تکمیل شود

تیم‌‌ ملی جاپان که در هفته اول آلمان را برد و شگفتی‌ساز شد مقابل کاستاریکا‌ یک‌ بر صفر‌باخت.

تیم ملی جاپان در دومین بازی اش ساعت ۲:۳۰ به وقت کابل  مقابل‌کاستاریکا‌ ۲ صفر باخت که در‌مقابل اسپانیا که بد ترین‌باخت‌این‌تورنمنت را تجربه کرد بود.

در آخرین‌بازی‌از‌این گروه، دیدار حساس‌بین آلمان و اسپانیا ساعت ۱۱:۳۰ شب به وقت کابل‌برگزار‌می‌شو‌د.