گذرگاه تورخم پس از ۹ روز مسدود ماندن امروز به روی ترافیک بازگشایی شد

تلویزیون ملی زیر نظر حکومت سرپرست فعالیت دارداز بازگشایی گذرگاه تورخم‌پس‌از ۹ روز مسدود ماندن خبر داد.

تلویزیون ملی امروز جمعه،۲۴ سنبله در گزارشی به نقل از خبرگزاری دولتی باختر گفته است این گذرگاه به روی مسافران و رفت و آمد بازگشایی شده است.

درگزارشی که امروز از تلویزیون ملی به نشر رسیده گفته شده هرنوع رفت و آمد تجاری به روی شهروندان و کالاهای تجاری در این گذرگاه باز است.

گفتنی است گذرگاه تورخم روز پنج شنبه قبلی پس از درگیری بین دو طرف مسدود گردیده بود.