یک بند آب به ارزش دو میلیارد افغانی در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز ساخته می شود

تلویزیون ملی گزارش داده این به دستور ملاهبت الله رهبر امارت اسلامی‌یک‌ بند«بزرگ»آب  به ارزش دومیلیارد افغانی در ولسوالی خاشرود ساخته می شود.

به گزارش تلویزیون ملی، وزارت احیا و انکشاف دهات طالبان، یک بورد مسلکی تشکیل می‌دهد تا کار ساخت این بند را به پیش‌ببرد.

طبق این گزارش، بر رودخانه خاشرود با ارتفاع نزدیک به ۵۰ متر سد ساخته می‌شود که ظرفیت ذخیره حدود شش میلیون متر مکعب را داشته باشد.

«تلویزیون ملی»  نوشته است که با تکمیل این بند، بیش از هشت هزار هکتار زمین زراعتی در ولسوالی‌های گلستان، دلارام، خاشرود، غوری و چخانسور نیمروز آبیاری خواهد شد.

گفتنی است رود خاشرود از سیاه کو سرچشمه می گیرد و به هامون پوزک ایران می ریزد.