آب بند کمال خان به طرف ایران باز گردید

به گزارش ایرنا خبرگزاری‌رسمی ایران طالبان دریچه رود هیرمند به طرف ایران را باز کرده و آب بند کمال خان به طرف این کشور در جریان افتاده است .

بند کمال خان که از چندی به این سو به روی جمهور ایران بسته شده بود ؛ بار دیگر با رایزنی های حکومت سرپرست طالبان و مقام های جمهوری ایران دوباره به روی این کشور باز شد .

کار دیزاین و ساخت بند کمال‌خان در حدود ۵۱ سال پیش در سال ۱۳۴۵ آغاز شد و محمداشرف غنی، رییس جمهور سابق در چهارم حمل در سفری به ولایت نیمروز، بند کمال‌خان را افتتاح کرد.

این بند که ظرفیت تولید نهُ میگاوات برق را دارد ۱۸۰ هزار هکتار زمین نیز از آب آن آبیاری می شود .