آذربایجان به زودی سفارت اش را در کابل بازگشایی می کند

ذبیح الله مجاهد،سخنگوی حکومت سرپرست می گوید آذربایجان به زودی سفارت اش را در کابل بازگشایی می کند.

مجاهد هم‌چنان تصریح کرده که برخی از کشورها به‌شمول قزاقستان می‌خواهند روابط دیپلماتیک‌شان را با افغانستان گسترش دهند.

پیش از این، سفیر آذربایجان برای افغانستان نامه رسمی گشایش سفارت این کشور در کابل را به امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت سرپرست سپرده بود.

به گفتۀ حکومت سرپرست، افزون بر فعال بودن هفده نمایند‌گی کشورهای دیگر در کابل، نزدیک به چهل نمایندگی این گروه در کشورهای دیگر فعالیت دارد.

گفتنی است حین سقوط جمهوریت در سال ۲۰۲۱  اکثر کشور های جهان نمایندگی های سیاسی شا‌ن را از کابل برچیدند.