آلمان ۱۴۰ میلیون دالر برای زنان و کودکان افغانستان کمک می کند

جرمنی اعلام کرد که از طریق صندق حمایت از کودکان سازمان ملل “یونیسف” به کودکان و زنان افغان ۱۴۰ میلیون دالر کمک می کند

با فرار رسیدن فصل سرما ؛ اکنون کودکان و زنان افغان بیشتر از همه در معرض آسیب قرار دارند .

دیروز چهارشنبه ، ۱۳ دلو وزیر همکاری های اقتصادی جرمنی ، کمک ۱۴۰ میلیون دالر را برای کودکان و زنان افغانستان اعلام کرد .

الیس اکونگا نماینده یونیسف در افغانستان از این کمک جرمنی استقبال کرده و گفته است که کمک‌ها در وضعیت خیلی حساس و زمستان سرد، برای کودکان افغان ارزشمند است.

این در حال است که کودکان افغان سخت‌ترین  زمستان زندگی خود را سپری می کنند ، حتا بعضی از این کودکان  در بدل پول ناچیز از سوی خانواده های شان به فروش می رسند