ابراهیم رئیسی ریس جمهور ایران از حکومت افغانستان خواست تا امنیت شهروندان را تامین کند

 

ابراهیم رئیسی ریس جمهور ایران از حکومت افغانستان خواست تا امنیت شهروندان را تامین کند

رئیسی ضمن محکوم کردن حمله به مکتب عبدالرحیم شهید که منجر به کشته و زخمی شدن دها کودک گردید از مقامات امارت اسلامی خواسته است تا امنیت شهروندان را تامین کنند.

او حادثه روز گذشته غرب کابل را علاوه بر تروریست ها به عهده کسانی گذاشت که به بهانه امنیت بیشتر به نا امن سازی افغانستان جهت منافع خود شان استفاده می کنند.

او گفته است حکومت افغانستان باید تلاش کنند تا جلو حادثه های مشابه را بگیرند که بیشترین قربانیان آن اطفال و دانش آموزان هستند.

حمله روز گذشته در غرب کابل باعث واکنش های زیادی در سراسر جهان گردید و آن را محکوم و نقض شدید حقوق بشر گفتند.