ابراهیم رییسی: ایجاد نشدن حکومت همه شمول در افغانستان نا امنی را تشدید خواهد کرد

ابراهیم ریسی،ریس جمهور ایران می گوید در صورت که در افغانستان حکومت همه شمول ایجاد نگردد،نا امنی همچنان در افغانستان ادامه خواهد داشت.

به گزارش رسانه های ایرانی،ریس جمهورایران این موضوع را در دیدار با تمیم بن حمد آل ثانی،امیر قطر روز دوشنبه بیان کرده است.

رییس جمهور ایران گفت: «همسایگان افغانستان و کشورهای منطقه باید مردم و همه گروه‌های قومی و سیاسی افغانستانی را کمک کنند که یک حکومت فراگیر مردمی در افغانستان مستقر شود در غیر این صورت ناامنی به این کشور مظلوم باز خواهد گشت.»

اما طالبان همواره تاکیدکردند که حکومت اکنون وجود دارد حکومت همه شمول است و نیاز نیست چهره های گذشته وارد حکومت شود اما شماری دیگر از مردم به این نظر است که در صورت که طالبان حکومت همه شمول تشکیل ندهند،به زودی جنگ علیه آنان آغاز خواهد گردید.