اتحادیه صرافان فعالیت خود را متوقف کردند

اتحادیه سراسری صرافان اعلام کرده است به دلیل قانون سخت طالبان برای اخذ جواز صرافی و خدمات پولی ،صرافان دکان های شان را مسدود کرده است.

در نامه‌ای که از سوی اتحادیه‌ی سراسری صرافان به نشر رسیده، آمده است که با وجود تلاش‌های زیاد، مشکلاتی که در روند اخذ جواز بوده،حل نشده و بر اساس طرحی که از سوی طالبان داده، گرفتن جواز تقریبا ناممکن شده است.

در نامه، آمده است: «برای کمیسیون اقتصادی طالبان، مشکلات خود را مطرح کرده‌ایم و الی حل مشکلات صرافان از ناحیه‌ی جواز شرکتی، دکاکین خود را مسدود و تمام فعالیت‌ها و داد و ستد خود را الی حل مشکلات توقف می‌دهیم.»