احمد فواد پیرزاد استاد دانشگاه طبی کابل و متخصص اعصاب از سوی افراد ناشناس ربوده شد

احمد فواد پیرزاد،استاد دانشگاه طبی کابل و متخصص اعصاب روز پنجشنبه ۱۴ دلو از سوی افراد ناشناس از ساحه حوزه سوم کابل ربوده شد.

به گفته شاهدان عینی افراد مسلح سوار بر رنجر پولیس حوالی ساعت ۴ عصر در کارته چهار شهرکابل بروده شده است.

هنوز از سرنوشت این داکتر اعصاب خبری نیست و مشخص نیست که آیا افراد که این استاد دانشگاه را بازداشت کرده است نیروهای طالبان بوده است یا آدم ربایان.