احمد فواد پیرزاد جراح اعصاب پس از دو هفته از چنگ آدم ربایان آزاد گردید

منابع تایید می کند احمد فواد پیرزاد،جراح اعصاب که دو هفته پیش ربوده شده بود امروز از چنگ آدم ربایان آزاد گردیده است.

اعضای خانواده این داکتر اعصاب تایید می کند که احمد فواد پیرزاد امروز شنبه،۳۰ دلو آزاد شده و به خانه برگشته است.

منابع مسوول تائید آزادی این داکتر اعصاب را تایید می کند و می گوید چندین تن را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است.

داکتر پیرزاد حدود دو هفته قبل از ساحه کارته چهار از داخل معاینه خانه شخصی اش توسط آدم ربایان ربوده شده بود.