اداره احصائیه و معلومات: نفوس کشور ۳۴.۳ میلیون نفر است

اداره‌احصائیه و معلومات  نفوس کشور را ۳۴.۳ میلیون نفر برآورد کرده است.

انعام‌الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی در توئیتی گفته است، برآورد اداره احصائیه نشان می‌دهد که از میان ۳۴٫۳ میلیون تن در افغانستان، ۱۷٫۵ میلیون تن آنان که ۵۱ درصد می‌شود مرد، و ۱۶٫۸ میلیون تن دیگر که ۴۹ درصد می‌شود، زن هستند.

سمنگانی افزوده است  ۷۰.۵ در صد روستا نشین و باقی شهر نشین و کوچی‌هستند.

این در حالیست که در‌ دو دهه گذشته آمار دقیق و درست از نفوس کشور ارائه نگردیده بود .