اداره امر به معروف ولایت ارزگان از تمام نمازگزاران امتحان می گیرد

منابع محلی در ولایت ارزگان می گوید که اداره امر به معروف و نهی از منکراین ولایت به امامان مسجد  دستور داده تا از تمام نمازگزاران امتحان بگیرد و در صورت اشتباه بودن آن را اصلاح کنند

به نقل از منابع این مسوولان هشدار داده است در صورت که کسی برای یادگیری نماز تلاش نکنند از سوی طالبان مجازات خواهد گردید

مسوولان امر به معروف ولایت ارزگان به تمام خطیبان گفته است امر یاد گیری نماز برای همه مهم است و اداره امر به معروف یاد گیری نماز را از همه چیز در اولویت قرارمی دهد.