ادامه شکنجه و آزار پناهجویان افغان توسط حکومت ایران

مقام های ایرانی، کارزاری را برای دستگیر مهاجرین بی اسناد که به این کشور پناه برده اند ایجاد کرده اند

به گزارش ایندیپندنت فارسی، هزاران افغانی که بعد از سقوط حکومت قبلی ، برای در امان ماندن از طالبان به ایران پناه برده بود اند ؛ اکنون نیرو های انتظامی ایران جستجو را برای دستگیری افغان های بی اسناد شروع کرده اند .

با این وجود سازمان ملل متحد ، بارها از همسایه گان افغانستان خواسته بود که مرزهای خود را به روی افغان های که قصد فرار از این کشور را دارند باز کنند .

این در حال است که در یک گذارش از سوی آژانس پناهندگان نروژ ، نشر شد نشان می دهد که ایران میزبان ۳،۶ میلیون مهاجر افغان است که تنها ۸۰۰ هزار نفر سند اقامت دارند و مهاجر قانونی محسوب می شوند ، ۵۴۰ هزار نفر دیگر گذرنامه افغانستان و ویزای ایران را دارند و ۲،۵ میلیون نفر دیگر فاقد اسناد اند و مهاجر غیرقانونی حساب می شوند .