ارتش پاکستان: دو تروریست را هنگام عبور از مرز افغانستان به پاکستان کشتیم

رسانه های پاکستان گزارش داده است که ارتش این کشور دو دهشت افگن را هنگام عبور از مرز افغانستان به قتل رسانیده است.

این رسانه ها امروز دوشنبهْ۲۴ ثور گزارش داده است که این دو تن پس از درگیری طولانی با نظامیان آن کشور در منطقه مرزی باجور به قتل رسیده و چندین تن دیگر نیز زخمی شده است.

این درحالیست که پاکستان بارها گفته است افغانستان در قسمت امنیت مرزی خود با پاکستان همکاری نمی کند.