اردوغان: جهان از ایجاد حکومت همه شمول در افغانستان استقبال می کند

رجب طیب اردوغان،ریس‌جمهور ترکیه در هفتاد و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد  ضمن صحبت با پیرامون موضوعات گوناگون خواستارایجاد حکومت همه شمول در افغانستان شد.

آقای اردوغان تأکید کرده است که افغانستان با یک بحران عظیم انسانی مواجه بوده و جهان از یک حکومت فراگیر در این کشور استقبال می‌کند.

او گفت: «تغییر حکومت طالبان در افغانستان به یک اداره فراگیر که در آن همه اقشار جامعه به طور منصفانه زندگی کنند، راه را برای افغانستان با ثبات هم‌وار می‌کند.»

او در قسمت از سخنان اش گفته است سالهای طولانی است که مردم أفغانستان از نا امنی و بی ثباتی رنج می برد.

او گفته است با ایجاد حکومت همه شمول در افغانستان جهان از این موضوع استقبال خواهد کرد.