ارسال ۱۶ چرخبال خریداری شده برای افغانستان به اوکراین از سوی امریکا

سیگار یا اداره بازرس ویژه امریکا برای افغانستان در تازه ترین گزارشش نوشته است،امریکا تصمیم دارد ۱۶ چرخبال نظامی را که به ارتش سابق افغانستان خریداری کرده بود به اوکراین تحویل  دهد.

در گزارش سیگار آمده این چرخبال‌ها نوع m-۱۷ بوده و به دلیل اینکه خلبان‌های قوای هوایی پیشین افغانستان با کاربرد آن آشنایی خوب داشتند، آمریکا آن را از روسیه خریداری کرده بود.

در ماه می رییس جمهور امریکا بسته کمک نظامی به او کراین را اعلام کرده که این هواپیما ها نیز شامل همان بسته ها بوده است.

گفتنی است چندین فروند هواپیما نظامی افغانستان در ازبکستان است و آن کشور گفته هرگز این چرخبال ها را به حکومت امارت اسلامی نخواهد داد.