اریکسن پس از حمله قلبی دوباره به میدان فوتبال بر می گردد

اریکسن بازیکن تیم ملی دنمارک که در جریان بازی های یورو۲۰۲۰ دچار حمله قلبی شده بود پس از پنج ماه دوباره پا به توپ گردید هر چند کارشناسان ورزش به این باور بودند که این بازیکن برای همیشه از دنیای فوتبال خدا حافظی خواهد کرد ولی او دو باره سلامت اش را به دست آورده است و قرار است به فوتبال ادامه دهد