ازبکستان برق صادراتی اش را به افغانستان کمتر از نصف کاهش داده است

 شرکت برشنا می گوید ازبکستان برق صادراتی اش را به افغانستان کمتر ازنصف کاهش داده است.

حکمت‌الله آخندزاده رییس شرکت برشنا اعلام کرد ازبکستان صادرات برق را به افغانستان از گرفته است اما میزان برق صادره را کمتر از نصف رسانده است.

پیش از این وزارت خارجه گفته بود ازبکستان ۲۵۰ میگا‌وات برق به افغانستان خواهد فرستاذ.

این در‌حالیست که مردم از نبود برق شکایت دارند و می گویند در بیست و چهار ساعت حدود دو ساعت برق دارند.