از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد

پس از ابراز نگرانی مشاوران شورای امنیت ملی برخی کشورها در نشست شانگهای در هندف سخنگوی حکومت سرپرست می گوید امارت اسلامی به کسی اجازه نخواهد داد تا از  خاک افغانستان استفاده کند.

بلال کریمی در واکنش به این ابراز نگرانی ها گفته است اکنون وضعیت امنتی در کشور خوب است و ما نمی گذاریم کسی امنیت افغانستان را اخلال کنند.

مشاور امنیت ملی روسیه گفته است نه تنها که وضعیت در افغانستان متشنج است بلکه برای امنیت اعضای شانگهای یک خطر ایجاد شده است.