از قاچاق چندین میل سلاح به پاکستان جلوگیری شد

نظامیان در ولایت پکتیکا می گویند از قاچاق چندین میل سلاح به پاکستان جلوگیری کردند.
به اساس گزارش ها، قراربوده ده ها جنگ افزار سبک از جمله کلاشینکوف و ام شانزده و نیز تجهیزات جنگی چون دوربین ها از طریق بی راهه ها، به پاکستان قاچاق شود که نظامیان درعملیاتی مانع آن شدند.
دفتر رسانه ای قول اردوی منصوری با تایید این موضوع می گوید قرار بود این سلاح ها به پاکستان قاچاق شود که از آن جلوگیری گردید.