از چاله به چاه، اکنون نه امنیت است نه نان

 

پس از دوباره به قدرت رسیدن طالبان مردم هیچ گونه امنیتی غذدای نداشته  است و هر روز این نگرانی دربین مردم افزایش پیدا می کند.

در صورت تداوم این وضعیت کشور به بحران بزرگ گرفتار خواهد شد در تازه ترین موارد از استحکام و  نظام اقتصادی افغانستان  برنامه ای توسعه ای سازمان  ملل هشدار داده است که هم اکنون فعالیت های بانکی در این کشور در حالت آشفتگی قرار دارد و در سه تا شش ماه آینده نظام اقتصادی افغانستان سقوط خواهد کرد.

این سازمان امروز با نشر گزارشی  گفته است که سیستم بانکی در کشور در حالت آشفتگی قرار دارد و نیازمندی کمک های فوری است تا جلو سقوط اقتصاد افغانستان گرفته شود

بر بنیاد گزارش برنامه توسعه ای سازمان ملل پس از انکه طالبان به قدرت رسیده است سیستم های بانکی در حالت آشفتگی به سر می برد و هیچ تاجری حاضر نیست تا به بانک های افغانستان اعتماد کند و این بحران اقتصادی را در کشور به وجود خواهد آورد.

براساس گزارش این سازمان و صندوق جهانی پول در صورت وضعیت کنونی در کشور ادامه پیدا کند ۳۰ درصد کاهش در اقتصاد افغانستان تا سال ۲۰۲۲ به میان خواهد آمد

کاهش ارزش پول افغانی و هرج و مرج در سیستم بانکی و تمام ادارات دولتی وضعیتی را به وجود آورده است که هیج کسی نمی داند به کدام سمت می رود و طالبان در زمینه ترمیم اقتصاد آسیب دیده کشور هیچ گونه برنامه ای منسجم ندارند فقط نظاره گر وضعیت کنونی است تا جهان شاهد فروپاشی کامل اقتصاد افغانستان باشد.

اندک امید که مردم عادی از آمدن طالبان داشت امنیت بود،در نظام قبلی امنیت مردم به صورت کامل به صفر تقرب پیدا کرده بود و هیج کسی نمی دانست با مقدار اندک پول که دارد آیا در دام دزدان شهر گیر خواهد افتاد یانه،اما امروز وضعیت در شهرها بهتر از گذشته نیست،میزان جرایم جنایی در شهر ها بالاست ،قتل،سرقت و میزان تبهکاری ها با نظام قبلی برابری می کند.

تا چهار ماه پیش اگر امنیتی وجود نداشت مقدار نان برای یک خانوار کوچک در کشور در دسترس بود ولی اکنون نه امنیتی وجود دارد و نه نانی برای خوردن،مردم فقط دنبال راه برای خروج از کشور به کشورهای همسایه است،هم اکنون هزاران خانواده  در مرز با پاکستان و ایران منتظر اند تا چگونه وارد آن کشورها شوند و لقمه نان برای خانواده ای شان به هر قیمتی شده است به دست بیاورند و در صورت ادامه این وضعیت باید شاهد موج ها گسترده مهاجرت از کشور،گراف بلند جرایم جنایی و موج ها اعتراضات مردم باشیم