استانکزی: خواهان رابطه ای خوب با جهان هستیم

شیرمحمد عباس استانکزی»، معاون سیاسی وزارت امور خارجه حکومت سرپرست در دیدار با سفیر آذربایجان در کابل گفته که ما خواستار  «روابط خوب» با جهان هستیم.

«عبدالقهار بلخی»، سخنگوی وزارت امور خارجه  روز یک‌شنبه، ۶ حوت از دیدار استانکزی با «الهام نریمان اوغلو محمدوف»، سفیر آذربایجان در کابل خبر داده است.

استانکزی افزوده است که طالبان با داشتن روش متوازن سیاسی و اقتصادی خواهان «روابط خوب» با کشورهای همسایه و جهان هستند

این درحالیست که هنوز کشوری حکومت سرپرست طالبان را به  رسمیت نشناخته است.