استخبارات طالبان در ولایت بامیان مدیر هوتل غلغله را بازداشت کرد

منابع محلی در ولایت بامیان می گویند استخبارات طالبان اصغر یوسفی،مدیر هوتل غلغله را بازداشت کرده است.

این منابع گفته است هنوز دلیل بازداشت مدیر هوتل غلغله توسط طالبان روشن نیست ولی چهار روز پیش توسط طالبان بازداشت شده است که هنوز از وی اطلاعی ندارند.

منابع مسوول تا کنون در مورد بازداشت مدیر هوتل غلغله چیزی نگفته است.